Feature Image

Der er faldet en del sne fra i går eftermiddags og til tidligt i morges. I den forbindelse er der blevet foretaget snerydning.
Den ansvarlige for snerydning i bestyrelsen har været i kontakt med snerydderen som har forklaret at det har været meget svært, fordi det i mellemtiden er blevet tøvejr og sneen derfor “hænger sammen” når han forsøger at skrabe sneen væk.
Bestyrelsen har løbende kontakt med foreningens snerydder med henblik på at etablere den bedst mulige snerydning i den nuværende situationen.

Det skal også noteres at vi i EjbySyd IKKE har nedjusteret niveauet for vores snerydning. I referatet fra 26. oktober besluttede vi at følge Fællesforeningen, men efterfølgende har Fællesforeningen valgt en anden løsning for snerydning end den der var gældende den 26. oktober.
Vores niveau er derfor uforandret i forhold til de tidligere år.