Feature Image

Vores grundejerforening har fået en del henvendelser på grund af manglende snerydning indenfor 11CP ansvarsområde.
Vi er blevet gjort bekendt med at ”Fællesforeningen 11CP” har ønske om at nedlægge sig selv.

Vi er ikke uenige i, at 11CP bør nedlægges, men det skal gøres korrekt og efter de gældende vedtægter. Med korrekt mener vi, at 11CP har nogle ansvarsområder, hvor man ikke bare kan smide ”håndklædet i ringen” og derfra bare lade stå til.

Vedrørende nedlæggelse af ”Fællesforeningen 11CP”, står der således i vedtægterne:

”§ 10 Stk. 1 Fællesforeningen kan ikke opløses uden godkendelse fra samtlige påtaleberettigede i.h.t. deklarationerne herunder Køge Kommune”.  

Grundejerforeningen Ejby Syd og Køge Kommune har ikke givet deres godkendelse, så ”Fællesforeningen 11CP” kan ikke juridisk set være opløst.
Derfor er forpligtelserne stadig gældende.

Heldigvis er der endnu ikke kommet nogen til skade på de stier som ”Fællesforeningen 11CP” har som ansvarsområde, og vi håber heller ikke det kommer til at ske, men hvis det sker, kan der komme et erstatningskrav – men det er helt sikkert, at det på ingen måde kommer til at blive Grundejerforeningen Ejby Syd. 

Vi opfordrer til at ”Fællesforeningen 11CP” straks genoptager snerydningen, hvorefter vi kan drøfte 11CPs skæbne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen