Torsdag 20. august blev det aftalte møde med Køge Kommune afholdt, med deltagelse af Per Holm og Dan Andersen.
For Køge Kommune deltog specialkonsulent Helle Schou Weile.

De tinglyste deklarationer

De deklarationer der er tinglyst for vore parceller er nu mere end 40 år gamle. Dette afspejles i indholdet som overalt refererer til hedengangne Skovbo Kommune, samt om mulig dannelse og tilknytning til eventuelt nye dannede grundejerforeninger i vores del af Ejby. Som bekendt er både Hjortens, Rævens, Egernets osv osv opstået i mellemtiden, hvor man hver især i disse bebyggelser har dannet egen selvstændig grundejerforening.
Der er ligeledes regulativer om parkering og vedligehold som ikke er i trit med virkeligheden i 2015.
Køge Kommune kunne godt se at alle ovenstående elementer ikke afspejlede virkeligheden, og at man iøvrigt “arbejdede efter” lokalplanen for vores område. Denne lokalplan er iøvrigt 1 år ÆLDRE end vore deklarationer!
Konklusionen på drøftelsen om vore deklarationer blev, at Køge Kommune ikke agter at foretage sig “noget”, og at man “kører” videre med de gamle deklarationer.

Referent Per Holm