Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Dan Andersen.
ENDELIG kunne vil afholde et fysisk møde igen.
Der var ingen afbud til mødet.

Siden sidste / Information

Fællesforeningen 11CP har undersøgt ejerskab og øvrige forhold vedrørende “Trekanten” for enden af Stenbukvej. De tinglyste ejerforhold viser at vores grundejerforening “Ejby-Syd” sammen med foreningen “Tæt/Lav” er de tinglyste ejere af arealet.
Fællesforeningen 11CP har et ønske om at indlemme “Trekanten” under sig, og har derfor bedt advokat Søren Storgaard fra firmaet Dreist Storgaard om bistand i denne “sag”. Argumentet fra 11CP er ifølge den vedlagte skrivelse et ønske om at “oprette en fælles administration og drift” af arealet. Vi besluttede på mødet at følge udviklingen og selv undersøge hvilke forhold der er gældende for området. I første omgang tager Per kontakt til de involverede.

Indkomne mails

Vi har primært modtaget mails vedrørende de ejendomshandler der har været i vores forening. Der er netop modtaget en anmodning om kontakt via mail som Henrik Jensen besvarer.
Vi har modtaget et forslag til Generalforsamlingen om etablering af “hundelufterområde” for enden af fodboldbanerne. Da dette areal tilhører Fællesforeningen 11CP kan vi derfor ikke debattere dette.

Legepladsen

Alt er nu igen “normalt” ved vores dejlige legeplads, og der er derfor ikke behov for yderligere bistand udefra.

Regnskab

Henrik fremlagde igen et helt igennem bearbejdet regnskab samt yderlige information om foreningens økonomi, som blev taget til underretning.

Sommer- og vintervedligeholdelse

Det blev besluttet at vi vil fortsætte samarbejdet med vores nuværende snerydder, med en besked om at drosle lidt ned på brugen af salt hvor dette er muligt.
Med hensyn til sommervedligeholdelse vil Dan undersøge vore muligheder for kantskæring når vi nu ikke vil benytte en løsning baseret på en Round-Up løsning.
På den nyanlagte sti med SF-sten er der bagved Sikavej 25/27 nogle fliser der ikke er i niveau med ristene. Georg tager sig af dette.

Eventuelt

Vi undersøger mulighed for at låne lokaler til den årlige Generalforsamling enten den 25. eller 26. august.
Dan undersøger dette.

Referat: Per