Referat af bestyrelsesmøde afholdt Dan Andersen.
Der var ingen afbud til mødet.

Siden sidst / Information

Vi startede med en rundtur i vores område i silende regn iblandet kraftige haglbyger. Efter cirka halvdelen af rundturen opgav vi, og besluttede at færdiggøre rundgangen i nærmeste fremtid. Vi kunne på turen konstatere at pladsen Stenbukvej 50-62 er renoveret ganske flot, så derfor besluttede vi at udsætte udskiftningen af de eksisterende græsarmeringssten til senere.

Stenbukvej 67 er blevet solgt, kasserer Henrik Jensen kontakter mægleren. Aktion: Henrik

Den nyligt tiltrådte formand for Fællesforeningen 11CP har med øjeblikkelig virkning trukket sig fra posten. Kasserer René Birch er midlertidigt indtrådt som fungerende formand. For yderligere referencer til Fællesforeningen 11CP henvises som altid til foreningens hjemmeside via adressen “http://www.123hjemmeside.dk/Faellesforeningen-11cp”.

Kasserer Henrik Jensen har kontaktet ejeren af Stenbukvej 25, som er blevet opkrævet kontingent for 2019.

Som vedtaget på den nyligt afholdte Generalforsamling kontakter vi kommunen vedrørende vore muligheder for at etablere hastighedsnedsættelse på Stenbukvej. Aktion: Arne og Per

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde regnskabet, hvor der ikke var meget ændret siden Generalforsamlingen. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

Sommervedligeholdelse

Dan Andersen orienterede bestyrelsen om at der er fjernet træer der var rådne på Stenbukvej.

Sidst i April har Køge Kommune været på Stenbukvej og beskåret træer ved indkørslerne til de små stikveje – men desværre kun ganske lidt.

Anden vedligeholdelse

Vi afventer til færdiggørelse af rundgangen i området før vi beslutter hvilke opgaver der skal igangsættes. Aktion: Georg og Per

Eventuelt

Bestyrelsen besluttede på anfordring at bevilge 750 kroner pr. vej til afholdelse af vejfodbold i forbindelse med byfesten den 22. juni. Hvis kun den ene vej deltager ydes der således et beløb på 750 kroner. Aktion: Dan

Dan har fået repareret de 2 fodboldmål på boldbanen, så de nu er klar til sommerens boldspil.

Afholdelse af næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 26. august, hvor vi mødes hos Arne.

Referent Per Holm