Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Henrik Jensen.

1. Til beslutning/information

Vi har modtaget en henvendelse fra en beboer omhandlende henkastning af haveaffald på Kastanjestien. Formanden har straks svaret beboeren.
Mail modtaget om et par huller i SF-stenbelægningen, som vi har besigtiget og sendt videre til reparation/udbedring.
Yderligere henvendelser har primært omhandlet køb og salg af ejendomme.

2. Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde et næsten ajourført regnskab, som bestyrelsen gennemgik og tog til efterretning.

3. Sommervedligeholdelse

Gartneren har i henhold til aftalen været igennem hele vores område, som fremstår pænt og vel vedligeholdt.
Birketræer på Stenbukvej er efter aftale med beboerne fældet og bortkørt til alles tilfredshed.
En stor sten som under sidste års snerydning var blevet skubbet ud på græsplænen udfor Sikavej 42, og som derved generede græsslåningen, er blevet flyttet på plads.

4. Anden vedligeholdelse / SF-sten

Stykket udfor Stenbukvej 62-64 er blevet færdiggjort, ligesom samtlige andre projekter som bestyrelsen har igangsat er blevet afsluttede.
Jvf. henvendelsen nævnt under punkt 1 udestår nu kun et par små reparationer – så er vi klar til vinteren.

5. Vintervedligeholdelse

Bestyrelsen har accepteret en kontrakt om vintervedligeholdelse med Langagergård – gældende for de kommende 2 år.
Der var blevet indhentet flere tilbud, og efter lidt forklaring og udredning besluttede bestyrelsen sig for at benytte tilbud fra Langagergård.
Per Holm har som aftalt på seneste Generalforsamling kontaktet Køge Kommune vedrørende aftale om vintervedligeholdelse.
Dette skete 22. september, og efter et par rykkere og henvendelser er der dags dato endnu ikke kommet et forslag til en konkret mødedato fra Køge Kommune.
Mødets formål er at etablere en snerydningsaftale på de lange fællesstier som ikke blev sneryddet sidste år, hvor “Fællesforeningen 11CP” iflg. Køge Kommune er eneansvarlige. Derfor deltager formanden for “Fællesforeningen 11CP” ligeledes i det kommende møde med Køge Kommune.

6. Eventuelt

Det blev endnu engang påpeget at regninger fra leverandører til vores forening skal stiles til den ansvarlige for området.
Herefter bliver disse godkendt, påtegnet og videresendt til betaling hos foreningens kasserer.
Det pålægges de enkelte områdeansvarlige at overholde denne arbejdsprocedure.

Dato for næste møde blev aftalt til 16. januar og afholdes hos Dan Andersen.

Referent Per Holm