Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Dan Andersen, mandag 30. januar 2023 klokken 18:30
Der var ingen afbud til mødet.

Information

Vi afventer stadig en endelig stillingtagen fra Fællesforeningen 11CP, i “sagen” om en eventuel overdragelse af skøde på de arealer som er tinglyst til vores grundejerforening.
Formand Per har haft kontakt med advokat Søren Storgaard både telefonisk og via mail, og vi afventer hans tilbagevenden i sagen.
Vi har fået etableret striber i svinget på Stenbukvej. Det var den eneste mulige løsning som Køge Kommune ville acceptere.
Samtidigt ansøgte vi mulighed for etablering af bløde bump på Stenbukvej. Dette undersøger kommunen og vender tilbage.
Bestyrelsen modtager ofte mails – mange er heldigvis med rosende ord. Dette gælder i øjeblikket især snerydning og saltning, som vore medlemmer er meget tilfredse med.
Men der er også stadig mange der er utilfredse med både naboens og genboens bilparkering. Som fortalt ved mange tidligere lejligheder, har vi som forening ingen sanktionsmuligheder, men opfordrer til at man opfordrer til dialog med nabo/genbo om problemet.
Køge Kommune er orienteret om situationen, især på de mange pladser på Stenbukvej, og de vil “se på det” ved lejlighed.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen præsenterede det reviderede regnskab for året, som det vil blive vist på indkaldelsen.
Ligeledes havde Henrik udarbejdet et forslag til budget for det kommende år, som efter lidt debat blev godkendt af bestyrelsen.
Indkaldelsen til den kommende Generalforsamling udarbejdes og omdeles af Henrik og Dan i weekenden 4-5 marts, og Per slår den op på foreningens website umiddelbart derefter.

Sommervedligeholdelse

Dan har aftalt præmisser for sommervedligeholdelse, og vi har derefter accepteret en kontrakt med vores normale gartner.
Klipning af græs vil ligesom sidste år blive foretaget af Henning – en aftale som vi er fuldt tilfredse med.

Vintervedligeholdelse

Vi har aftalt med Simon at han fortsætter det gode arbejde fra sidste “vinter” med snerydning og saltning. Der er en lille prisstigning i år i forhold til sidste år, idet saltet er blevet dyrere.

Legepladsen

Aftalen om vedligeholdelse af foreningens meget populære legeplads forlænges i en cyklus på 7 år. Vi har i denne måned forlænget denne aftale for den kommende 7 års periode.

Referat: Per Holm