Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen. Afbud fra Per Holm og Brian Jørgensen.

 

1. Reparation af legeplads samt vedligeholdelse

Det er tvivlsomt, om svævebanen og gyngestativet kan repareres.

Flemming undersøger pris for nyt gyngestativ og faldunderlag samt pris og mulighed for reparation af svævebanen.

 

2. Ansøgning fra grundejer, Sikavej 47 

Der gives afslag med begrundelse i deklarationen for området.

 

3. Nyt fra Cp 11

Annette mailer svar til Sikavej 12 ang. naurhækken.

 

4. Næste møde

 Mandag en 11/11-2008 hos Lene.