Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Erling Madsen. Afbud fra Per Holm pga. udlandsrejse.


1. Seneste referat.


Udsættes til næste møde da sekretæren var fraværende.


2. Orientering fra formanden.


Fællesudvalget: Møde afholdt 10.oktober. Der er investeret i en ny græsslåmaskine, og Ejby Syd har i 2003 brugsret over maskinen. Ejby Syd skal betale 1/3 af maskinens årlige afskrivning og 1/3 årlige udgifter til drift og vedligeholdelse. Der er desuden indkøbt en kantklipper, samt bygget et helårsisoleret skur ved den gamle antennemast.


Fællesforeningen har fået et skraldestativ foræret. Dette placeres ved bænken på boldbanen. Erik Palsing sørger for regelmæssig tømring.


Fællesforeningen er ved at indhente tilbud på gartnerarbejde til klipning af naurhækken, rydning/vedligeholdelse af bedene ved udkørslen fra Sikavej til Ejbyvej samr ved legepladsen.


På legepladsen er der for budgettet for 2003 bevilget reetablering af faldunderlaget ved gynger og svævebane, samt udskiftning af svellerne til anden kant. Tilbud indhentes til arbejdsstart i det tidlige forår 2003.


Vi har hos kommunen undersøgt mulighed for etablering af bom ved vandværket til forhindring af bilkørsel på stisystemet. Det kommer til at koste ca. 14000 kriner og udsættes derfor foreløbigt. Vi har ligeledes undersøgt mulighed for snerydning, og fået bevilget rydning af kommunen på stien fra Naurhækken til fodgængerfeltet på Gemsevej, stien mellem Hjortens Kvarter og Stenbukvej, stien mellem Haren/Egernet og Sikavej samt fra vandværket til Gemsevej. Fælles for disse stier er at de betragtes som officielle skolestier.


 3. Regnskab.


Alle foreningens medlemmer har nu betalt kontingent.


4. Sommer- og vintervedligeholdelse.


Der indhentes tilbud på gartnerarbejde i 2003 på egne arealer. Græsslåning foretages med den nye maskine af Erik Palsing.


Vedrørende vintervedligeholdelse har vi stadig aftale med Regnemark Maskinudlejning gældende for denne vinter.


5. Eventuelt.


Et naturtræ er ødelagt ved sidste vendeplads på Stenbukvej, dette reatableres (MD).


6. Næste møde


Dato for næste møde er aftalt til 20. januar kl. 19:30 og afholdes hos Tove Christiansen.