Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Arne Busk.
Der var ingen afbud til mødet.

Siden sidst / Information

Bestyrelsens rundtur i vores område blev i maj afbrudt af silende regn og torden, så rundturen blev nu færdiggjort. Vi kunne konstatere at vores område fremstår pænt og vel vedligeholdt, med et par enkelte “svipsere”. Bestyrelsen aftalte af Georg Andersen påtaler overfor de enkelte grundejere snarest.
Ligeledes blev det konstateret at der skal foretages lidt flisearbejde i form af opretning ved sving og kloakker, og også dette aftaler Georg Andersen snarest med “flisemanden”.

Indkomne mails og kontakter til bestyrelsen siden sidst har primært omhandlet klager over gen- og naboers støj udenfor de “lovlige” tidspunkter ifølge vores fælles ordensregler. Men også en del kontakter med ejendomsmæglere i forbindelse med en del hushandler her i sommermånederne.

Vi har siden sidst fået tilføjet yderligere sikkerhed vedrørende foreningens website (opsætning af TLS og HTTPS-support).
Bestyrelsen har modtaget og accepteret en henvendelse fra en beboer som ønskede at udvide sin indkørsel så begge biler kunne parkere på egen grund.

I forbindelse med levering af byggematerialer til et hus på Ejbyvej 88, har en lastbil ødelagt fliseindkørslen til Kastanjestien. Denne sti “tilhører” Fællesforeningen 11CP, så vi har informeret 11CP med fotos og yderligere information som bilag. Nye fliser er nu lagt, men der mangler stadig de bomme der tidligere var opsat.
Der burde foreligge et mødereferat på websiden for 11CP:
“http://www.123hjemmeside.dk/Faellesforeningen-11cp/434350125”, men man opdaterer desværre ikke websiden mere.

Foreningens revision har kontaktet bestyrelsen med ønske om at vi indfører dobbelt godkendelsesprocedure ved betaling af modtagne fakturaer. Vi aftalte at indføre dette i indeværende kalenderår.

2. Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde det aktuelle regnskabet pr. ultimo august 2019. Det kunne konstateres at samtlige medlemmer har betalt det årlige kontingent. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

 

3. Sommer- og vintervedligeholdelse

Vores kontrakt med gartneren bliver opfyldt som forventet.
Bestyrelsen har derudover besluttet at bestille en kantskæring ekstra mere i år.

4. Eventuelt

Bestyrelsen har besluttet at gennemgå foreningens vedtægter og ordensreglement, med henblik på at få opdateret de punkter der ikke er relevante mere. Henrik Jensen, Arne Busk og Per Holm foretager denne gennemgang, og fremlægger forslag til næste bestyrelsesmøde, så disse kan gennembearbejdes i god tid inden næste generalforsamling.

Næste møde blev aftalt til mandag 25. november klokken 19:00, og afholdes hos Henrik Jensen.

Referent Per Holm