Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Annette Søndergaard. Ingen afbud.

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferater blev gennemgået og underskrevet.

 

2. Regnskab.

NE orienterede om regnskabsstatus, vi følger budgettet. NE er i gang med at omlægge regnskabet til C5, som forventes klar incl. budget til næste bestyrelsesmøde.

 

3. Fællesforeningen.

Ejby Syd overtager endeligt legepladsen efter en formel underskrift af en overtagelses-erklæring som er under udarbejdelse. Underskrivning og overtagelse vil ske snarest. Fællesforeningen er for øjeblikket i gang med at undersøge om diget mellem Sikavej og Stenbukvej er fredet.

 

4. Sommervedligeholdelse.

PH tager en rundtur med Skovbo Fliseservice og prioriterer fornødent flisearbejde på SF-sten indenfor budgettets rammer. Endelig maksimal pris skal aftales inden arbejdet påbegyndes.
AS retter henvendelse til Anders Tegler om arbejde udført i henhold til den indgåede gartneraftale, med primær fokus på udkrudtsoprydning 4 gange pr. sæson.

 

5. Vintervedligeholdelse.

Nina er ansvarlig for tilkald af snerydning.

 

6. Eventuelt.

Der kan nu udskrives samtlige velkomstpapirer, referater, vedtægter, ordensreglement og lign. direkte fra foreningens forside på hjemmesiden www.ejbysyd.dk.


7. Næste møde

Dato for næste møde blev aftalt til 26. november.