Referat af møde med gartner Anders Teglers den 26.5.2003


 


 


Vi besigtigede en plads på Sikavej samt en af pladserne på Stenbukvej.


 


Det blev aftalt, at diverse vildskud i bedene skulle fjernes og køres bort, ligesom det aftaltes, at nye vildskud m.m. fremover skulle klippes af og lægges i bedet.


 


Anders Teglers havde endnu ikke været på pladserne på Sikavej, da han havde misforstået en del af aftalen.