Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Annette Søndergaard. Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde. Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.

 

1. Formanden orienterer

 

Beboerandelen for de itukørte fliser ved Sikavej er endnu ikke betalt, så FG rykker for betaling.
Vedr. vore ordensregler: Der skal indføjes en passus om at etablering af parabol så den er synlig fra vej og sti er forbudt.

 

2. Budget for 2009

 

Budget for det kommende år blev herefter udarbejdet og vedtaget og bliver nu præsenteret til generalforsamlingen.

 


 

Vi opsiger vores abonnementsaftale vedrørende C5, da vi alligevel kun benytter finansdelen, og udgiften er for stor i forhold til det forventede udbytte.

 

4. Generalforsamling

 

Afholdes i år den 23 marts kl 19:30 på Ejby Skole i biologilokalet – lokale nr. 37, og Annette sørger for at reservere lokale.

Jvf. de vedtagne regler fra forrige generalforsamling er følgende på valg for 2 år:

 

Flemming Gjermandsen, formand                           – modtager genvalg

Per Holm, sekretær                                               – modtager genvalg

 

Der gøres opmærksom på at bestyrelsen stadig ”mangler” et medlem.

 

PH udarbejder indkaldelsen til generalforsamlingen og afleverer denne til FG senest den 1. marts, så indkaldelsen kan omdeles umiddelbart derefter.