Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm, mandag 26. september 2022 klokken 18:30
Der var ingen afbud til mødet.

Information

Vi arbejder stadig med at etablere en for alle parter brugbar løsning på anmodningen fra “Fællesforeningen 11CP” om overdragelse af skøde.
I dag klokken 8 havde Per et telefonmøde med advokat Søren Storgaard, og Per har efterfølgende igen fremsendt vore synspunkter omkring skødeoverdragelsen til advokatkontoret.
I forbindelse med drøftelsen ønsker advokaten oplysning om hvornår den næste 7 års aftalecyklus vedrørende betaling for legepladsen
skal betales. Action: Dan
Nu afventer vi igen reaktion fra advokaten, så vi måske snart kan afslutte sagen. Action: Per

Vi drøftede allerede på nuværende tidspunkt, om vi skal bibeholde eller nedsætte det kommende kontingent. Mange medlemmer anmodede i år om mulighed for at afdrage kontingentet, og med de generelt store stigninger i el- og gaspriser bliver det nok ikke lettere i 2023.
Vi overvejer forskellige scenarier til næste bestyrelsesmøde,

Som ønsket på seneste generalforsamling har vi ansøgt Køge Kommune om montering af et spejl i 90 graders svinget for enden af Stenbukvej.
Vi afventer svar fra kommunen på henvendelsen.

Regnskab

Henrik præsenterede en saldobalance samt yderligere information om foreningens økonomi som er sund.
Til generel information havde Henrik lavet en oversigt over gennemførte hushandler i indeværende kalenderår, samt en oversigt over huse til salg.

Sommervedligeholdelse

På anmodning fra en beboer på Stenbukvej har vi fået vores gartner Peter Lund til at fælde 2 træer udfor nummer 65 og 67.
Da Kurt, vores græsklipper gennem mange år desværre er død for nogle måneder siden, har Henning overtaget græsslåningen.
Vi er stadig meget tilfredse med det udførte arbejde. Dan giver en kopi af aftalen med Henning til Henrik.  Action: Dan
SF-sten: Der udestår stadig et par småopgaver som nu må vente til det bliver forår. Det vurderes ikke at give problemer for snerydningen.

Vintervedligeholdelse

Per S. har modtaget et alternativt tilbud på snerydning. Vi har en aftale med snerydder Simon, som vi er yderst tilfredse med.
Der var umiddelbart stemning i bestyrelsen for at fortsætte med samarbejdet med Simon.
Vi overvejer og beslutter meget snart via mail korrespondance.

Eventuelt

Der er meget ofte parkeret en stor bus på græsplænen ud for Sikavej 34. Henrik tager kontakt til ejeren. Action: Henrik
Næste møde blev aftalt til 30. januar klokken 18:30 hos Dan.