Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen Ingen afbud til mødet.
Seneste mødereferat gennemgået og underskrevet.

 


1. Indkomne mails og breve

Modtagne mails i perioden siden sidst blev gennemgået. PH besvarer.

 


2. Til behandling


Samtlige igangværende henvendelser som blev behandlet og fordelt på seneste møde er blevet behandlet, besvaret og afsluttet.

Pladsrenovering Sikavej 34-52: PL-Skovservice arbejder på ”projektet”.
Bestyrelsen har besigtiget vores område til fods – ifølge vort ordensreglement kunne vi konstatere adskillige brud, men da vi ingen sanktionsmuligheder har og vi ingen klager modtager fra de omkringboende gør vi intet ved dette.
Vi har noteret os at vi næste gang vi husstandsomdeler information eller indkaldelse o.lign. til beboerne vil det nok være en god ide også at levere en kopi af vore ordensregler.

Gadebelysning:
Udfor Sikavej 1 er der ”noget galt” med lyset – Bent Dagelykke undersøger problemet.3. Regnskab

Lene Bøttcher gennemgik regnskabet kortfattet, og da vi følger budgettet gav dette ikke anledning til yderligere bemærkninger fra den øvrige bestyrelse.

 4. Næste møde


Næste møde blev aftalt til 22. oktober og afholdes hos Per.

 
Per Holm, Sekretær