Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Henrik Jensen.
Der var ingen afbud til mødet.

Siden sidst / Information

Vi har primært modtaget mails vedrørende ejendomshandler, samt information om Fællesforeningen 11CP.

Fællesforeningen 11CP

Fællesforeningen 11CP har netop holdt “Novembermødet” hvor blandt andet budget for kommende år plejer at blive vedtaget. Men foreningen mangler en formand! René Birch har fungeret som midlertidig formand samtidigt med at han er foreningens kasserer, hvilket ikke er “holdbart”. Der blev derfor fastsat et nyt møde den 23. januar hvor man håber at kunne præsentere en ny formand. Da Arne er bortrejst deltager Per i stedet i dette møde.
Der kommer en ekstraordinær opkrævning på 150 kroner i 2020 for samtlige medlemmer. Beløbet skal dække de udgifter der er i forbindelse med fjernelse af samtlige træer på kastanjestien.
Vores forening vil forespørge hvorfor man ikke bruger lidt af egenkapitalen i 11CP til delvis dækning af udgiften til træerne.

Opdatering af vores vedtægter

På seneste møde blev det aftalt at Arne, Henrik og Per skulle udarbejde forslag til opdatering af foreningens vedtægter. Disse forslag blev præsenteret på mødet og herefter blev det besluttet at disse ændringer foreslås til den kommende Generalforsamling. Ændringsforslagene udsendes i forbindelse med indkaldelsen.
Som der er belæg for i vedtægterne besluttede bestyrelsen at vi med omgående virkning pålægger et gebyr på 300 kroner i forbindelse med vores arbejde med udfærdigelse af diverse formularer udført for ejendomsmæglere ved hushandler.

Problem ved regnvandsbrønd på Sikavej

En beboer på Sikavej meldte et muligt rottehul ved en kloak udfor Sikavej 26. “Klar Forsyning” opsatte fælder samt tog diverse fotos. Det har efterfølgende vist sig, at det blot var en jordforskydning omkring regnvandsbrønden forårsaget af den store regnmængde. Så heldigvis ingen rotter i denne omgang.
Per har aftalt med en autoriseret kloakmester at brønden repareres medio december.

Regnskab

Henrik præsenterede et foreløbigt regnskab, som bestyrelsen tog til efterretning.
Henrik og Per deltager i et møde i Ringsted hvor vi etablerer dobbelt godkendelsesprocedure ved alle betalinger.

Sommer- og vintervedligeholdelse

Dan har modtaget et nyt tilbud fra PL-Haveservice gældende for den kommende sæson. Det bliver lidt dyrere end tidligere, da vi har fravalgt brugen af Round-Up på vores arealer i fremtiden. Der skal fjernes 2 træer på en plads på Stenbukvej som er gået ud.
Med hensyn til vintervedligeholdelse har Langagergård ønsket at opsige aftalen med os. Arne har derfor nu lavet en kontrakt om snerydning med en ny entreprenør.
Skovbo Fliseservice er i øjeblikket i gang med et større flisearbejde på Stenbukvej ved indkørslen til pladsen udfor 71/73.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde som afholdes hos Georg blev aftalt til 28. januar klokken 19:00.

 

Referat: Per