Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Marquard Steenberg torsdag 25. maj 2023 klokken 18:30
Der var ingen afbud til mødet.

Besigtigelse af vores område

Mødet startede med at vi alle gik vores forårstur rundt i vores område, for at sikre at alt var som det skulle være, samt konstatere hvis der skulle foretages reparationer eller yderligere vedligeholdelse.
Vi kunne konstatere at der flere steder skal udføres reparationer på SF-sten, samt foretages rettelser på kloakriste.
Da foreningens mangeårige faste samarbejdspartner vedrørende flisearbejde “Skovbo Fliseservice” (Flise-Per) desværre er død, skal vi etablere samarbejde med et nyt firma. Både Henrik og Per indhenter tilbud på dette.  Action Henrik og Per
Ligeledes kontaktes vores gartner Peter Lund, idet der skal ledes vand væk et par steder på Stenbukvej. Action: Dan

Opfølgning siden sidst

Vi afventer rapport fra Køge Kommune vedrørende den trafikmåling der har fundet sted på Stenbukvej. Det var oprindeligt planen at der skulle foretages en ekstra måling i løbet af foråret/sommeren, så vi afventer resultatet af denne.
Der har været nogle henvendelse via mail til foreningen. Ejendomsmæglere som gerne vil have oplysninger om foreningen, samt forespørgsler fra beboere. Nogle af disse forespørgsler har drejet sig om støj fra varmepumper, og hvilke regler vi har i foreningen. Her er det generelle svar at vores forening ikke har særskilte regler, men følger de regler der er gældende i Køge Kommune. Disse regler kan nærlæses på kommunes website.

Regnskab

Henrik fremlagde en oversigt over foreningens konti, samt en opgørelse over gennemførte hushandler i seneste periode.
Nu afventer vi indbetaling af årets kontingent fra samtlige af foreningens 131 medlemmer.

Sommervedligeholdelse

Det er aftalt med gartner Peter Lund at der skal samles store grene, og der skal opfyldes cirka 2 tons ekstra jord efter aftale. Der er allerede skåret græs ned omkring træer på pladserne.

Diverse

Vi aftalte at der skal indkøbes 2 nye skraldespande til opsamling af hundeposer. Den ene erstatter vores gamle spande ved kastanjestien udfor fodboldbanen, og den anden opstilles i svinget ved kastanjestien og trekanten. Indkøb af spande: Action Per

Næste møde

Vi aftalte at næste møde afholdes torsdag 17. august klokken 19:00 hos Per

Referat: Per Holm