Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Ingen afbud.

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferat blev gennemgået og underskrevet.

 

2. Orientering fra formanden.

Naboklage modtaget på grund af ulovlig placering af stor varevogn. Bestyrelsen har afsendt et brev der påtaler det ulovlige i at parkere udenfor ens egen grund, og afventer nu situationen.
Vi har modtaget en forespørgsel om at få lagt flere SF-sten. Bestyrelsen svarer at foreningen ikke vil eller kan financiere yderlige etablering af SF-sten i området.

 

3. Regnskab.

Samtlige grundejere har nu betalt kontingent for indeværende år.

 

4. Fællesforeningen.

Nina Espenhein er blevet genvalgt som formand for foreningen.

 

5. Sommervedligeholdelse.

Anden halvdel på plads 2 på Stenbukvej skal laves allerede nu, da vi har penge tilbage på budgettet til reperation. PH kontakter Skovbo Fliseservice snarest muligt.
Pladsen ved legepladsen er nu ryddet.
Der er stadig ingen respons fra Teknisk Udvalg vedr. etablering af chikaner på Stenbukvej. NE og AS rykker endnu en gang for svaret.

 

6. Næste møde

Dato for næste møde blev aftalt til Mandag 8. Januar. Mødet afholdes hos FG.