Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Annette Søndergaard. Ingen afbud.

Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde.

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferater blev gennemgået og underskrevet.

 

2. Regnskab.

Kun een grundejer har stadig ikke betalt, rykkerprocedure er derfor startet. Bestyrelsesmedlemmerne bankkontonumre til foreningens kasserer til benyttelse ved udlæg o.lign.

Regnskabet følger dags dato i store træk budgettet.

 

3. Orientering fra formanden.

Fællesforeningens sti mellem Sikavej og Ejbyvej er blevet kørt op af en lastbil i forbindelse med levering af materialer. Brev er tilsendt grundejeren, som har indvilget i at genoprette SF-stien og græsrabetten.

 

4. Sommervedligeholdelse.

Anders Tegler’s firma har skiftet navn til ”Stubfræseren”. Stor bunke afklip fra gartneren ligger på Stenbukvej udfor 63-65. AS kontakter gartneren desangående.

Rykkerbrev til både Teknisk Forvaltning og Teknisk Udvalg er afsendt, idet vi stadig ikke har fået svar på vores ansøgning om opstilling af vejchikaner på Stenbukvej. Vi har stadig ikke fået respons pr. dags dato !!

 

5. Legeplads.

Reparationen er nu endeligt fuldført og faktura er modtaget. AS tager kontakt med gartneren med henblik på at få ryddet pladsen for uønsket vækst, ukrudt osv.

 

6. Eventuelt.

Vi undersøger alternativer til vores nuværende snerydningsordning. En grundejer på Stenbukvej brænder meget ofte ”ikke haveaffald” af i sin have. Bestyrelsen sender brev til vedkommende.

 

 7. Næste møde

Dato for næste møde blev aftalt til 24. november hos PH.