Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen. Ingen afbud.

Mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde blev gennemgået.

Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.

 

1. Formanden orienterer

 

Kontakt til Køge Kommune for at undersøge muligheden for at få de øvrige grundejerforeninger til at bidrage økonomisk til vores legeplads. Kommunen oplyste at der er ingen klausuler, og det derfor ikke er et krav. Iøvrigt henvises til vores website hvor yderligere forklaring kan læses.
Plads 1 på Stenbukvej har ansøgt om pladsrenovering. Ligeledes har parcellerne på Plads 8 udfor Stenbukvej 61-79 ansøgt om styning af træerne samt diverse anden fornyelse af pladsen. Vi indhenter tilbud hos vores anlægsgartner om disse renoveringer og derefter vurderer bestyrelsen næste skridt, formentlig i forbindelse med gennemgangen i vores område i løbet af Juni-måned.


2. SF-sten

 

Der er st stort problem med vandansamling på SF-stenene udfor Sikavej 46-48-50. PH tager kontakt med Skovbo Fliseservice for prisoverslag snarest muligt, så det kan blive repareret i løbet af sommeren.
I forbindelsen med etablering af fibernet af SEAS-NVE tager bestyrelsen en tur rundt i vores område og besigtgiger omfanget af de skader der udestår. Efter dette kontakter bestyrelsen SEAS-NVE med henblik på udbedring af skaderne. Under gennemgangen tager bestyrelsen fotos som dokumentation.

 

3. Legepladsen

 

Vi modtager meget snart papirer til underskrift fra firmaet Indu. Den nuværende legeplads skal vi selv fjerne inden den nye kan anlægges. Bestyrelsen vil opfordre grundejerne til at deltage i dette arbejde som påtænkes udført den 30. maj fra kl. 9.
 

4. Næste møde

Dato for næste møde blev aftalt til onsdag 9. juni kl 19 hos Bent Dagelykke.

 

 

Per Holm, Sekretær