Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Erling Madsen. Ingen afbud.

Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde.

Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.

 

1. Regnskab

NE præsenterede regnskabet som følger budgettet. NE fik en bærbar computer stillet til rådighed af PH, som hun nu vil installere foreningens programmer på.

 

2. Sommervedligeholdelse

Vi ønsker at forlænge (gentegne) foreningens aftale med gartneren (”Stubfræseren”). AS tager i den forbindelse kontakt til Stubfræseren snarest.

Pladsen Stenbukvej 34-48 er nu ryddet, og grundejerforeningen har afholdt udgifterne til dette arbejde. Det er nu op til beboerne at indrette pladsen efter gensidig aftale.
De ødelagte SF-sten udfor Sikavej 48 er endnu ikke repareret. Vi ser tiden an et kort stykke tid endnu i håb om at skaderne udbedres som aftalt og forventet.

Pladsen Stenbukvej udfor nummer 73 har nedlagt den lille ”private” legeplads.

Svævebanen på den store legeplads duer ikke igen, så vi indhenter tilbud på renovering. Hvis reparationen bliver for dyr og ikke kan indeholdes i budgettet for legepladsen, nedtages svævebanen permanent.

 

3. Fællesforeningen

Bestyrelsen fik orientering fra det seneste møde i fællesforeningen. Vi aftalte at vi snarest indhenter tilbud fra vores egen gartner på græsslåning af egne græsarealer, til sammenligning med de omkostninger vi skal betale for at få slået græsset i fællesforeningens regi.

EjbySyd stiller forslag om etablering af et hegn på boldbanen mod Sikavej 61-65 til beskyttelse af de parkerede biler. Der har været en del uheld med vildfarne fodbolde fra fodboldmålet ud mod vejen.

Næste møde i fællesforeningen er den 20. november.

 

4. Vintervedligeholdelse

FG kontrollerer den eksisterende aftale om snerydning, samt kontakter Teknisk Forvaltning om gældende snerydningsaftaler under Køge Kommune.

 

5. Næste møde

Dato for næste møde blev aftalt til 30. november kl 18:15 hos Per Holm.