Referat af bestyrelsesmøde afholdt Flemming Gjermandsen. Forhåndafbud fra Per Holm. Mails modtaget på vores mail blev gennemgået, besvares af PH.


 

1. Legepladsen

 

Der har været flere klager over at gyngerne er for høje og at der mangler en rampe til tårnet. Imidlertid er legepladsen etableret nøjagtigt som loven foreskriver med hensyn til højden på gyngerne. Etablering af rampe er en mulighed, men vi skal selv betale den yderligere omkostning på ca. 6000 kroner. Beslutningen udskydes til efter generalforsamlingen.
Bent Dagelykke er tilsynsførende for legepladsen og indrapporterer som planen foreskriver én gang om måneden.

 

 


 

Vi har modtaget tilbud på snerydning fra vores gartner samt et alternativt tilbud fra Rasmus Hansen. Sidstnævnte tilbud blev valgt primært på grund af det korte tilkalde varsel, så vi kan få ryddet sne tidligere i år end tidligere. Vi håber imidlertid på en meget mild vinter da vi brugte mange penge på snerydning i årets første måneder.

 

 

3. Vendepladser

 

Plads nummer 2 på Stenbukvej er blevet totalt ryddet for træer og buske efter beboernes ønske, og der er nu sået græs på hele arealet.

 

 

4. Næste møde

 

Afholdes 17. januar klokken 19:00 hos Bo Dagelykke.