Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Afbud fra Bent Dagelykke.

 

1. Indkomne mails og breve

 

Modtagne mails i perioden siden sidst blev gennemgået. PH besvarer.

 

2. Til behandling

 

Pladsrenovering: Vi har modtaget henvendelse vedrørende renovering af vendepladsen Stenbukvej 18-32. Beboerne vil gerne selv fjerne de 4 store træer på pladsen, hvilket vil spare lidt på udgiften til renovering. Vi skal have dette tilsagn om egenrydning på skrift sammen med en anmodning om nybeplantning så vi kan indhente tilbud fra foreningens gartner. Dette gøres af Flemming Gjermandsen så snart ovenstående en modtaget.


Henvendelse fra en beboer på Stenbukvej som egenhændigt har klippet naurhækken ved fællesforeningens sti. Flemming Gjermandsen kontakter grundejeren snarest.


Henvendelse fra en beboer på Stenbukvej som ønsker fællesforeningens træer mod boldbanen enten fældet eller stærkt beskåret. Flemming Gjermandsen kontakter grundejeren snarest.


Henvendelse fra en beboer om opsætning af solceller på hustaget. Besvares af Per Holm, idet det er hos Køge Kommune der skal ansøges.

 

Henvendelse fra en beboer på Stenbukvej om lovligheden i at opsætte sine private skraldestativer på fællesarealet. Flemming Gjermandsen kontakter og løser sagen til alles tilfredshed.

 

Gadebelysning:
Udfor Sikavej 1 er der ”noget galt” med lyset – Bent Dagelykke undersøger problemet.
 

3. Regnskab

Lene Bøttcher orienterede kort om regnskabsstatus hvilket ikke gav anledning til yderligere debat. Vi følger budgettet på både udgifts- og indtægtssiden.


 

4. Næste møde

 

Næste møde aftales senere.

 

Per Holm, Sekretær