1. Seneste referat.


 


Var allerede blevet både godkendt og underskrevet under den årlige besigtigelse af vore arealer den 3. maj.


 


2. Regnskab.


 


De sidste indbetalinger er ved at indgå i øjeblikket. Girokontoen er blevet nedlagt, som det blev besluttet på generalforsamlingen.


 


 4. Orientering fra formanden.


 


Brev modtaget fra Teknisk Forvaltning vedr. hastighedsnedsættende foranstaltninger på Stenbukvej. Det ser ud til at vi selv skal bekoste en sådan etablering, da man helt klart mener at HELE byen er korrekt markeret med max. 40 km/t skilte.


Her i forårs- og sommermånederne hvor en mængde aktiviteter er rykket udendørs, modtager bestyrelsen mange klager, som egentlig burde rettes direkte til nabo/genbo. Men man ønsker ikke at blive uvenner osv. Bestyrelsen er enige om at det nuværende ordensreglement ikke fungerer, og at det derfor bør omformuleres.


Denne nye formulering fremsættes som forslag på næste generalforsamling.


 


5. Sommervedligeholdelse.


 


Nye gynger er opsat på legepladsen. Bænkesættet på boldbanen er igen, igen blevet udsat for hærværk, ligesom det opsatte skraldestativ er blevet smadret.


Det nedsatte gartnerudvalg har endnu ikke fået lavet aftale med gartneren om at igangsætte rydningen af arealet fra Sikavej mod Ejbyvej.


Risten i græsplænen udfor Stenbukvej 10 er repareret af EM, men ikke godt nok, da vi har modtaget et klagebrev. PH tager kontakt med Skovbo Fliseservice (Per Jensen) og lader ham foretage reparationen.


Som besluttet tidligere opsættes større sten i de sving som bliver opkørt af større eller mindre køretøjer. I første omgang etableres sten i 50 kilo størrelse på en ”testplads” på Stenbukvej. Fungerer det efter hensigten foretages en lignende etablering på øvrige pladser, alternativt indkøbes større sten.


PH indhenter alternativt tilbud fra Skovbo Fliseservice (Per Jensen) mht. etablering af dræn udfor Stenbukvej 30. 


6. Næste møde.


 


Næste møde blev aftalt til onsdag 15. september kl 19:30 hos NE.