1. Seneste referat.Da Marianne Dinesen både var dirigent og referent ved generalforsamlingen, og samtidigt var bortrejst på forlænget påskeferie umiddelbart efter, er referatet først blevet muligt at færdiggøre for sekretæren efter opklarende spørgsmål på dette møde. Referatet vil nu blive færdiggjort og fordelt.


Næste år stiller bestyrelsen forslag om, at referat fra generalforsamlingen IKKE omdeles til samtlige grundejere, da det kan læses og udskrives fra hjemmesiden, alternativt kan referatet afhentes hos sekretæren.


 


2. Konstituering af bestyrelsen.Bestyrelsen varetager de samme opgaver som sidste år, med Erling Madsen som formand, Marianne Dinesen som næstformand, Tove Christiansen som kasserer, Per Holm som sekretær og med nyvalgte Nina Espenhein som deltager i div. udvalgsmøder.


 


3. Opgaver pålagt fra generalforsamlingen.Eventuel nedlæggelse af girokontoen. TC undersøger bankens alternativ, og omkostninger fordele/ulemper forbundet dermed.


Manglende kloakdæksel udfor Stenbukvej 10: Er udbedret af formand EM.


Mødeudgifter skal på fremtidige regnskaber benævnes ”Møde- og bestyrelsesudgifter”. Mulig flytning af bankforbindelse fra Nordea til f.eks. Nykredit blev udsat, indtil forhandlinger om nye og forbedrede præmisser hos Nordea er forhandlet på plads.
Hastighedsnedsættende foranstaltninger på Stenbukvej: MD fortsætter arbejdet.


 


3. Regnskab.Indtægter og udgifter i perioden siden generalforsamlingen svarer helt overens med de forventelige bevægelser.


 


4. Orientering fra seneste fællesmøde.Anlægsgartner Torben Petersen har fremsendt et brev med klage over opsigelsen. Petanguebanen: Projektet kommer ikke videre før der er en bredere  opbakning. Parkering af lastbiler: Claus Hansen udfærdiger et brev vedr. problemer og løsningsforslag til kommunen.


Snerydning af stier: Kommunen kontaktes med det formål at udvide begrebet Skolestier. 


5. Sommervedligeholdelse.Den eksisterende gartneraftale er blevet forlænget med yderligere 1 år, og da vi er ”inde i systemet” skal vi ikke i år betale for initiel oprydning og forberedelse som sidste år.


Det blev aftalt at bestyrelsen foretager sin ”forårsrundtur” i vores område mandag 3. maj


Det blev aftalt at bestyrelsen foretager sin ”forårsrundtur” i vores område mandag 3. maj kl 18:30 (mødes udfor Sikavej 19). 


6. Næste møde.Næste møde blev aftalt til tirsdag 22. juni kl 19:30 hos TC.