Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Erling Madsen. Ingen afbud.


 


1. Seneste referat.


Seneste mødereferater blev gennemgået og underskrevet.


 


2. Regnskab.


Det godkendte og reviderede regnskab blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.


Budget for det kommende regnskabsår blev herefter udarbejdet.


3. Legepladsen.


Svævebanen er efterhånden gået ”op i limningen”, og det kræver reparation inden foråret. Vi har arrangeret at en tømrer kommer og foretager de nødvendige reparationer snarest.
 


4. Generalforsamling.


Afholdes 13. marts kl 19:30 på Ejby Skole. PH udarbejder endelige forslag fra bestyrelsen til Generalforsamlingen. Der er forslag til vedtægtsændringer samt 2 forslag til ændringer i foreningens vedtægter.


Indkaldelse til generalforsamlingen skal fremstilles, trykkes og omdeles til medlemmerne i den kommende week-end.


 


5. Eventuelt.


Bestyrelsen har kontakt med Bülow & Nielsen vedrørende det nye byggeri. Det er blevet aftalt og bekræftet at de skader der forvoldes på ”vores” og fællesforeningens områder udbedres straks efter byggeriets afslutning.


Den store jordbunke ved udkørslen fra Sikavej bliver flyttet ved først givne lejlighed, ligesom vejbanen forsøges holdt så ren for jord som muligt.6. Næste møde


Generalforsamling Mandag 13. marts 2006 klokken 19:30.