Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Afbud fra Lene Bütcher.

Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde.

 

1. Konstituering af bestyrelsen

 

Lene Bütcher overtager kassererfunktionen efter Nina Espenhein. Samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer bibeholder nuværende funktioner. Disse kan læses på foreningens website www.ejbysyd.dk
Nina Espenhein overdrager foreningens PC til Lene samt igangsætter Lene med kassererjobbet.

 

2. Opgaver pålagt af bestyrelsen

 

Legepladsen: Flemming Gjermandsen kontakter Brian Jørgensen med henblik på dannelse af et legepladsudvalg underlagt bestyrelsen.
Vejchikaner på Stenbukvej: Annette Søndergaard følger op på sagen hos kommunen.

 

3. Sommervedligeholdelse

 

Stien fra Sikavej til fællesstien mod Stenbukvej skal omlægges da den er ødelagt af tunge køretøjer. Per Holm kontakter Skovbo Fliseservice for et tilbud. Regningen skal deles i 2 da grundejeren der har været medvirkende årsag til skaden skal betale en del af regningen.

 

4 Fællesforeningen

 

Der er modtaget klager over alt for mange hundeefterladenskaber i vores område. Dette bringes videre til behandling på næste bestyrelsesmøde i fællesudvalget torsdag 24 april.

 

5. Diverse

 

Skrivelse vedrørende brug af motoriserede haveredskaber sendes ud til foreningens medlemmer så alle kender reglerne nu hvor forår- og sommer står for døren.

 

6. Næste møde

 

Dato for næste møde blev aftalt til tirsdag 27. maj kl 19:30 hos Flemming Gjermandsen