Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bo Dagelykke. Ingen afbud til mødet.


 


1. Indkomne mails og breve


Modtagne mails i perioden siden sidst blev gennemgået. Store sorte fugle (krager, skader, råger o.lign.) generer nogle beboere ved starten på Sikavej. Bestyrelsen opfordrer disse beboere til selv at ansøge om lovhjemmel til bekæmpelse af fuglene.
Per sender en svarmail der forklarer omstændighederne om dette.


2. Til behandling


Pladsrenovering: Intet nyt siden seneste bestyrelsesmøde.
Flemming tager kontakt til Køge Kommune vedrørende de mange huller i vejen helt fra Gemsevej og op over Vittenbjerg bakken. Når disse vejskader repareres foreslår vi at også Sikavej får den meget nødvendige nye asfalt når nu ”maskineriet” i forvejen er til stede i området.


3. Regnskab

Bestyrelsen gennemgik endnu engang budgetforslaget for 2013, som nu præsenteres på den kommende generalforsamling.
Vi har fået foretaget snerydning 15 gange i januar måned, og har modtaget faktura for det udførte arbejde. Nu håber vi bare på en hurtig afslutning på vinteren !!!4. Generalforsamling


Det forslag som bestyrelsen har udarbejdet som forslag til vedtægtsændring blev drøftet, og begge satser foreslår bestyrelsen fastsat til 500 kroner.
Bo indkøber drikkevarer til generalforsamlingen, og bestyrelsen møder en halv time inden generalforsamlingen officielt starter.
Bestyrelsen undersøger i god tid muligheder for at kunne foreslå en dirigent.5. Næste møde


Næste møde er generalforsamlingen den 11. marts.

Per Holm, Sekretær