Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Marianne Dinesen. Ingen afbud.

 

1. Seneste referat.


Seneste mødereferater blev gennemgået og underskrevet.

 

2. Regnskab.


Faktura fra Skovbo Fliseservice er betalt. Regnskabet afleveres til revision i begyndel-sen af næste uge. Indkaldelse til generalforsamlingen omdeles i week-end’en 12-13 marts.

 

3. Budget.


Budget for 2005 blev udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen som oplæg til den kommen-de generalforsamling.

 

4. Sommervedligeholdelse.


Problemer med de placerede sten på pladsen på Stenbukvej behandles ikke yderligere af bestyrelsen, men tages op på den kommende generalforsamling til fælles debat.

 

5. Vintervedligeholdelse.


Tove undersøger alternativer til Regnemark Maskinudlejning, og meddeler resultatet til bestyrelsen. Nina er ansvarlig for tilkald af snerydning.

 

6. Generalforsamling.


PH havde udarbejdet den eksakte formulering af de planlagte forslag fra bestyrelsen til generalforamlingen. Disse blev gennemgået og kommenteret. Da ikke alle medlemmer af bestyrelsen ønsker genvalg, skal eventuelle nye ”emner” findes i god tid inden.

 

7. Næste møde


Dato for næste møde ikke aftalt, generalforsamling 31. marts kl. 19:30 på Ejby Skole.