Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Nina Espenhein (NE).  Ingen afbud.

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferater blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

 

2. Sommervedligeholdelse.

 

Gartnerkontrakten overdrages fra Nina til Annette (AS) ved først givne lejlighed.
Foreningens område er besigtiget som aftalt på generalforsamlingen, og diverse henstillinger og påmindelser er afleveret de steder hvor ordensreglerne er brudt.

Under denne rundtur blev det konstateret at der er behov for nedlæggelse af yderligere sten hvor græshjørnerne bliver opkørt af biler og lastbiler. Erling (EM) har planen over hvor det er besluttet, og NE bestiller sten til snarlig levering.
Anmodning om indkøb af kørefliser til en enkelt parcel på Sikavej blev behandlet. Kan ikke imødekommes af flere årsager, primært fordi det vil danne precedens med uoverskuelige følger for foreningen til følge. EM meddeler dette til grundejeren.

EM forespørger hos Erik Palsing, om det er muligt at klippe ukrudtet tættere på de sten der ligger i græsset, så vi undgår de grimme ukrudtsbevoksninger omkring stenene.

Per (PH) tager kontakt med Skovbo Fliseservice, og aftaler de nødvendige reparationer af SF-sten.

AS tager kontakt med gartneren, og beder ham om at gennemgå bedene på pladserne mere grundigt, så de store ukrudtsmængder ryddes væk.

 

3. Legepladsen.

 

Gyngerne skal repareres, EM indkøber nye stolper snarest. Sandkassen nedlægges og der sås græs på stedet. EM spørger om Erik Palsing vil udføre dette arbejde.


4. Eventuelt

 

Flemming (FG) forespørger Teknisk Forvaltning om mulighed for en radarvogn på Stenbukvej.
Hurtig og direkte udskrivning af en ”Velkomstpakke” skal være mulig fra hjemmesiden.

 

4. Næste møde

 

Dato for næste møde er aftalt til Mandag 12. september kl. 19:30 og afholdes hos AS.