Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Erling Madsen. Ingen afbud.


 


1. Seneste referat.


Seneste mødereferater blev gennemgået og underskrevet. Herefter opfølgning af punkter fra generalforsamlingen:


Skilte med regelsæt for benyttelse af legepladsen er nu sat op.


Etablering af petanque bane blev forelagt fællesforeningen, men da holdningen var at man kun ville bevilge penge til vedligeholdelse af eksisterende ting, blev det et nej.


MD har skrevet til Teknisk Forvaltning. Vi har ikke fået svar, men asfaltbelægningen på Stenbukvej og Sikavej er udbedret !


Bom fra Hjortens Kvarter til Vandværket og ny bom ved Hjortens Kvarter er endnu ikke monteret, så MD fremsender en rykker.


 


2. Sommervedligeholdelse.


Skovbo Fliseservice kontaktes af PH med henblik på tilbud og senere udbedring af diverse skavanker med fliser, belægning, dæksler og kloakriste.


Der afholdes snarest et møde med vores nye gartner, så vi i fællesskab kan nå til enighed om den ønskede vedligeholdelsesstandard.


 


 3. Fællesudvalget.


PH forespørger Claus Hansen om fremsendelse af mødereferater i fremtiden med henblik på at vise disse på vores nye hjemmeside. 


4. Legepladsen.


JL med hjælpere har udlagt barkflis på legepladsen. Der er bevilget penge til reparation af svævebanen samt til indkøb af maling. Det ene gyngebeslag skal ligeledes udskiftes. 2 nye baskett-net købes og montes af MD.


MD køber maling og pensler samt arrangerer aktivitetsdag 14. juni fra klokken 11. 


5. Næste møde


 


Dato for næste møde er aftalt til 28. juni kl. 19:30 og afholdes hos Marianne Dinesen.