Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Tove Christiansen. Ingen afbud.


1. Konstituering af bestyrelsen.


Bestyrelsen konstituerede sig med samme poster som tidligere:


Formand              Erling Madsen


Næstformand       Marianne Dinesen


Kasserer              Tove Christiansen


Sekretær              Per Holm


Best.medlem        Joan Løkke


2. Regnskab.


Nye opkrævninger på det vedtagne kontingent på 1100 kroner er bestilt.


3. Orientering fra formanden.


Lukning af gennemkørsel mellem Sikavej og Stenbukvej er foretaget med store sten.


Det er vedtaget i fællesforeningen at der IKKE må dispenseres med hensyn til kørsel med biler på stisystemet. Det er TOTALT forbudt og skal rapporteres hvis man ser det. Vi foreslår fællesudvalget at der opsættes bom med lås ved indgangen til fællesstien udfor vandværket / Sikavej 17.


 4. Fællesudvalget


Gartnerkontrakten er opsagt på grund af misligholdelse fra gartnerens side. Beløbet fra de 2 indefrosne regninger indsættes på fællesforeningens konto, hvorfra regningerne senere betales.


Møde 19. april med Skovbo Fliser vedr. ny SF-belægning fra antennemasten til vand-værket  samt fra vandværket til Gemsevej.


Indkøb af græsslåmaskine til ca. 60.000 kr. er vedtaget. Der skal nu tegnes diverse forsikringer (skade, værdi etc.) Næste møde vedr. dette indkøb er fastsat til 2. maj.


5. Egne arealer


Kommunen kontaktes vedr. huller i vejen på både Sikavej og Stenbukvej.


Mandag 6. maj er der aftalt besigtigelse af vore egne arealer. Vi mødes ved Sikavej 19 præcis klokken 18:30.


6. Vintervedligeholdelse


Vi har etableret en telefonkæde som kontaktes af vores snerydder INDEN snerydning foretages. Rækkefølge: JL, PH, MD, TC, EM.


Sne på fællesstier og skolestier skal ryddes af kommunen.


7. Næste møde


Foreløbig dato for næste møde er aftalt til 17. juni og afholdes hos Marianne Dinesen.