Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Annette Søndergaard. Afbud fra Erling Madsen.


Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde, men vores debatforum er blevet spammet og fyldt med nonsens. PH rydder op og luger ud i dette snarest.


Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.


 


1. Regnskab 


Nina havde medbragt regnskabet, revideret godkendt og underskrevet af vore revisorer. Regnskabet blev herefter underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


PH sørger for at Formand Erling Madsen ligeledes underskriver inden klargøring af indkaldelse til generalforsamlingen.


Budget for det kommende år blev herefter udarbejdet og vedtaget og bliver nu præsenteret til generalforsamlingen.


 


2. Generalforsamlingen 


Afholdes i år den 25 marts kl 19:30 på Ejby Skole, og Annette sørger for at reservere lokale.


Jvf. de vedtagne regler fra seneste generalforsamling er følgende på valg:


 


Flemming Gjermandsen, næstformand                   – modtager genvalg


Nina Espenhein, kasserer                                     – er fraflyttet


Annette Søndergaard                                            – modtager genvalg


 


Da Nina er fraflyttet vores grundejerforening har bestyrelsen set sig om efter et muligt nyt medlem til bestyrelsen. Som muligt nyt medlem er Lene Bütcher, Stenbukvej 61.


 


PH udarbejder indkaldelsen til generalforsamlingen og afleverer denne til FG senest den 1. marts, så indkaldelsen kan omdeles umiddelbart derefter.


 


3. Næste møde 


Dato for næste møde blev ikke aftalt, da vi afventer generalforsamlingen.
 


Per Holm, Sekretær