Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bo Dagelykke. Ingen afbud.

 

1. Indkomne mails

 

Mails modtaget blev gennemgået, hvilke primært omhandlede kommentarer om snerydning i forbindelse med det hårde vintervejr.
En grundejer er faldet på stisystemet og har i den forbindelse beskadiget sin mobiltelefon. Erstatning for en sådan skade skal søges gennem eget forsikringsselskab.
Modtagne mails besvares løbende af Per Holm, efter forudgående behandling på bestyrelsesmøde eller efter aftale med formanden.

 

2. Regnskab

 

Det store regnskabsmæssige problem i år er vores snebudget. I årets første måneder blev der brugt mange penge på snerydning, hvilket betyder at vi allerede på nuværende tidspunkt har overskredet vort snerydningsbudget med over 30.000 kroner. Vor prioritering for snerydning er blevet opgraderet så vi således får ryddet sne både tidligere og hyppigere end tidligere. Men det koster foreningen rigtigt mange penge !! Imidlertid indløber der til stadighed klager over snerydningen på foreningens website, hvilket må betyde at vi i fremtiden skal afsætte mange flere økonomiske midler på denne konto. Dette er taget til efterretning af bestyrelsen, og vil fremgå af det foreslåede budget for det kommende år.
Vor legeplads leverandør Indu, har som aftalt i kontrakten indexreguleret vor betaling af serviceydelser på legepladsen med 1.2%. 

Tilbud fra gartneren indhentes af Flemming Gjermandsen omhandlende alle grundejerforeningens arealer.
Et preliminært budget for det kommende år blev udarbejdet på mødet, og dette færdigbehandles som forslag til generalforsamlingen på næste bestyrelsesmøde.

 

4. Næste møde

 

Afholdes 14. februar klokken 19:00 hos Bent Dagelykke.