Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm torsdag 17. august 2023 klokken 19:00
Der var ingen afbud til mødet.

Indkomne mails siden sidst

Indkomne mails til foreningen har igen primært omhandlet klager/forespørgsler om nabo, uhensigtsmæssigt parkerede biler, samt manglende klipning af hække, buske og træer.
Vi har igen også fået henvendelser fra beboere og myndigheder i Kirke Hyllinge, da der også der findes en “Ejby Syd”  🙂
Der er ingen nyheder i forbindelse med “Fællesforeningen 11CP”, hvor der i øvrigt afholdes næste møde torsdag 24. august.

Regnskab

Henrik fremlagde en aktuel saldobalance, som blev gennemgået på mødet. Alle grundejere har betalt det årlige kontingent.
Da Henrik er på valg ved næste Generalforsamling og han har meddelt at han ikke ønsker genvalg, aftalte vi at vi sætter en ansøgning på foreningens website om en mulig ny kasserer. Bestyrelsen overvejer  ligeledes om vi selv kan pege på en mulig ny kasserer.

Sommervedligeholdelse

Den aftale vi har med gartner Peter Lund effektueres helt som aftalt. Der er indkøbt cirka 2 tons jord, som allerede er blevet fordelt i de mange hjørner hvor jorden var blevet kørt ned (både Stenbukvej og Sikavej).
Legepladsen er blevet malet og da de rød/hvide afspærringsbånd nu også er fjernet, er legepladsen åben igen.
Vi har indkøbt 2 nye skraldespande til hundeposer. De nye spande er begge placeret på kastanjestien, den ene udfor stien fra fodboldbanen og den anden nede ved indgangen til “trekanten”. De er begge sat fast med wire og hængelås, og der er påsat skilte at spandene KUN er til hundeposer.
Da vores mangeårige flisemand Flise-Per desværre er død, har vi entreret med et nyt firma. De har nu næsten gennemført de aftalte opgaver. Dog har vi modtaget en forespørgsel om yderligere reparation ved Stenbukvej 24, som vi har accepteret skal udføres.
I forbindelse med fældning og jordfræsning af træ på en anden plads på Stenbukvej, bliver der jord i overskud. Noget af denne jord påtænkes brugt til ovennævnte reparation udfor Stenbukvej 24. Dette koordineres af bestyrelsen, og meddeles til beboeren af Per. Action: Bent og Dan

Eventuelt

Forespørgsel om afretning af kanter langs stier tilhørende “Fællesforeningen 11CP” forelægges ved næste møde i 11CP, hvor Bent deltager på vegne af vores forening. Mødet afholdes 24. februar.
Henrik ønsker kontakt med formanden for bestyrelsen i Moseskrænten, dette undersøges af Bent.

Næste møde blev aftalt til 6. november klokken 19:00 og afholdes hos Bent.

Referent Per