Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen Ingen afbud til mødet.
Seneste mødereferat gennemgået og underskrevet.


 


1. Indkomne mails og breve


Modtagne mails i perioden siden sidst blev gennemgået. PH besvarer.


 


2. Til behandling


 


Henvendelse fra Plads-1 på Stenbukvej (Husnummer 1-17) om ønsket renovering af pladsen. FG tager sig af kommunikationen med beboerne og det videre forløb i processen.
Snerydning: Aftale for den kommende vinter er på plads. LB kontakter snerydderen for at undersøge om det er muligt at holde samme rydningsniveau med en begrænset saltmængde. Grunden til dette er at græskanterne langs vejene bliver meget ødelagte af saltet.
Vendepladsen Stenbukvej 18-32 er nu ryddet og renoveringen af denne plads er dermed færdiggjort.


 


3. LegepladsenLegepladsen er blevet gennemgået og kontrolleret – har fået træbeskyttelse og fremstår velvedligeholdt og pæn.


4. RegnskabLene Bøttcher fortalte at alle nu har betalt, et par grundejere dog ”lidt” for sent. PH undersøger de juridiske aspekter vedrørende pålæg af gebyr ved for sen betaling, idet de regler der blev vedtaget på seneste generalforsamling ikke er i harmoni med de gældende regler om gebyrer.


 


5. Næste møde


 


Næste møde blev aftalt til 8. oktober og afholdes hos Per.