Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Ingen afbud.

Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde.

 

1. Konstituering af bestyrelsen.

Da samtlige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt konstituerede bestyrelsen sig på de samme funktionsområder som sidste år. Disse poster kan ses på vores website.

 

2. Opgaver pålagt bestyrelsen på Generalforsamlingen.

Bilag med det nye pladsregulativ skal lægges ind på vores website, og være med i grundpakken der udskrives til nye beboere.
Nabostøj: bestyrelsen er opmærksomme på problemet, men afventer en konkret sag. Lastbilparkering i området, enten på vej eller i egen indkørsel: Desværre stadig et problem (!!!), som bestyrelsen er blevet pålagt at reagere prompte på når det observeres.

 

3. Græsslåning.

Vores fælles græsslåmaskine skal repareres, og det viser sig nu at denne reparation er væsentlig dyrere end forventet. Vi har nu den mulighed, at Fællesforeningen enten kan vælge at investere i en helt ny maskine, eller alternativt at iværksætte en større reparation af den nuværende maskine. Denne beslutning ønsker ingen at træffe uden forudgående grundige overvejelser. Det er derfor besluttet at vores gartner ”Stubfræseren” de første gange skal slå både Fællesforeningens og Ejby Syds græs.

 

4. Sommervedligeholdelse egne arealer.

Arealet bag Sikavej 65 viser sig at høre under Ejby Syd, og ikke som tidligere opfattet tilhørende Fællesforeningen. Ny vedligeholdelsesaftale er derfor indgået mellem os og Fællesforeningen.

 

 5. Regnskab.

Aktuelt regnskab blev forelagt og gennemgået på saldo niveau.

 

6. Næste møder.

Dato for næste møde blev aftalt til 21. maj kl 19:00 hos Flemming Gjermandsen.

Dato for efterfølgende møde blev aftalt til 10. september kl 19:30 hos Nina Espenhein.