Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen. Ingen afbud.


 


1. Seneste referat.


Seneste mødereferater blev gennemgået og underskrevet.


 


2. Regnskab.


Nina udleverede det foreløbige regnskab, som blev gennemgået og debatteret. Der afholdes møde med foreningens revisorer i morgen den 17. januar hos Nina.


3. Orientering fra formanden.


Svævebanen er efterhånden gået ”op i limningen”, og det kræver reparation inden foråret. Annette opsøger og spørger en lokal tømrer om hjælp og vejledning.
Vi har modtaget et brev fra en grundejer vedr. det nye byggeri Bülow og Nielsen er i gang med overfor vandværket/Sikavej. Erling besvarer henvendelsen ved lejlighed.
Der har været afholdt en lokal høring om Ejby’s fremtidsplaner den 12. januar. Annette rekvirerer information og referat fra det afholdte møde.


 


4. Sommervedligeholdelse.


Skovbo Fliseservice har udført de aftalte reparationer. Vi har endnu ikke modtaget faktura på det udførte arbejde.


 


5. Generalforsamling.


Generalforsamlingen afholdes mandag 27. marts på Ejby Skole.
§17 i vedtægterne påtænkes ændret, og konkret forslag til tekst besluttes på næste bestyrelsesmøde.
Forslag fremsættes fra bestyrelsen om at bestyrelsesmedlemmer for fremtiden vælges for 2 år ad gangen. 


6. Eventuelt.


PH kontakter Leon Biensø for eventuelt at få information om ”Køge Bynet” og planer for Ejby-området.7. Næste møde


Dato for næste møde blev aftalt til onsdag 22. februar.