Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Nina Espenhein. Ingen afbud. 


1. Seneste referat.


Seneste mødereferater blev gennemgået, godkendt og underskrevet.


 


2. Regnskab.


2 grundejere mangler stadig at betale, men det skyldes sandsynligvis ejerskifte. Der vil blive fremsendt en fornyet regning.


 


 4. Orientering fra formanden.


Høring om Ejby’s fremtid på møde kommende mandag i Forsamlingshuset.


 


5. Sommervedligeholdelse.


Stor bunke afskårede grene og kviste udfor Sikavej 44 ønskes skåret til flis af gartneren snarest muligt. Der er nu foretaget rydning af arealet fra Sikavej mod Ejbyvej.


Der er nu opsat større sten i de sving som bliver opkørt af større eller mindre køretøjer. I første omgang kun på en enkelt plads på Stenbukvej.


Generalforsamlingen skal tage stilling til højden på klipning af naurhækken fra den nuværende højde på 1,6 meter til alternativt 1,2 meter. 


6 Vintervedligeholdelse.


Aftalen med Regnemark Maskinudlejning er stadig gældende denne vinter. Da Joan Løkke er udtrådt af bestyrelsen, overtager Nina Espenhein funktionen som ”tilkalder” når snerydning skal foretages. 


7. Eventuelt.


Vores kautionsforsikring vedr. Kassererfunktionen er blevet opsagt af forsikrings-selskabet. Dette giver ikke umiddelbart grund til aktion, da der kræves 2 underskrifter ved hævning af pengebeløb.


Ny asfaltbelægning er etableret på Stenbukvej UDEN bump. Hastighedsnedsættende foranstaltninger i form af plantekasser er undersøgt. Konkret forslag til etablering forelægges generalforsamlingen. Sølvfarvet Opel Kadett kører generelt ALT for stært på Stenbukvej. Vi undersøger hvem det er, og opsøger vedkommende på adressen og appellerer til sund fornuft. 


6. Næste møde.


Næste møde blev aftalt til 12. november kl 18:00 hos MD. 


Per Holm, Sekretær