Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm.

1. Til beslutning/information.

Samtlige husstande har betalt det årlige kontingent til grundejerforeningen.
Skiltet med Nabohjælp på Sikavej er blevet flyttet efter henvendelse fra en beboer.
Bestyrelsen overvejer at indhente mailadreser fra beboerne i vores forening, hvilket vil give en ekstra dimension i kommunikationen.
Vi har undersøgt mulighed for at genetablere gennemgang fra stien bag Stenbukvej til Rævens Kvarter, men Rævens Kvarter vil ikke tillade denne mulighed.
Vi har modtaget en henvendelse fra en beboer om tilladelse til at holde høns. Formanden har straks svaret beboeren.
Yderligere henvendelser har primært omhandlet køb og salg af ejendomme.

2. Regnskab.

På grund af arbejde var Henrik Jensen ikke tilstede under dette punkt, men Henrik kom senere og deltog i mødet og fortalte at vi følger budgettet som planlagt.

3. Sommervedligeholdelse.

Dan informerede om aftale og indhold i den nye gartnerkontrakt, hvilket er yderst tilfredsstillende for foreningen.
På pladsen ved Stenbukvej 41-49 bliver flere træer fjernet efter henvendelse og aftale med beboerne på pladsen. Dette sker i uge 36.
En stor sten der er skubbet ind på græsset under snerydning på Sikavej udfor nummer 42-44 skal flyttes tilbage igen. Dan kontakter gartneren for en aftale om dette.

4. Anden vedligeholdelse / SF-sten

I takt med foreningens hensigtserklæring om med tiden at renovere de vejområder der ikke er belagt med SF-sten, har vi igangsat arbejdet på Stenbukvej udfor nummer 64. Arbejdet udføres i løbet af efteråret.

5. Vintervedligeholdelse.

Vi har etableret en kontakt til Køge Kommune, og der afholdes et snarligt møde med det formål at aftale rydning af Fællesstierne.
Bent, som er ansvarlig for vintervedligeholdelsen, indhenter i øjeblikket tilbud på snerydning og generel vintervedligeholdelse.

6. Eventuelt.

Dato for næste møde blev aftalt til 17. oktober og afholdes hos Henrik Jensen.

Referent Per Holm