Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bent Dagelykke. Ingen afbud.

 

1. Indkomne mails

 

Mails modtaget blev gennemgået, ingen udestående manglende besvarelser.

 

2. Siden sidst

 

Regnskabet er revideret og godkendt af foreningens revisorer. Gartneren er kontaktet for sommervedligeholdelse som i år også skal omfatte den nye legeplads. Tilbud er i skrivende stund modtaget og bliver derfor behandlet af bestyrelsen i den nærmeste tid.


Vi har brugt endog meget store beløb på snerydning, men bestyrelsen modtager på trods af dette stadig mails fra beboere der kritiserer snerydningen. Omvendt modtages mindst ligeså mange mundtlige tilkendegivelser der fortæller om en fantastisk snerydning der giver mulighed for, på trods af enormt vanskelige sne- og vejrforhold, stadig at kunne komme både på arbejde og hjem igen.

 


 

Det kommende års budget er bearbejdet og revideret så det er klar til at blive forelagt endelig godkendelse på generalforsamlingen. Det er ingen hemmelighed at der budgetteres med en større kontingentstigning primært på grund af de mange penge der er blevet brugt til snerydning i det seneste år.

 

4. Generalforsamling

 

Afholdes 28. marts i Filmlokalet på Ejby Skole, Bo sørger for at reservere lokalet.
Forslag om etablering af rampe på legepladsen fremsættes af bestyrelsen.

På valg i år er Flemming Gjermandsen, Bent Dagelykke og Per Holm.
Per Holm undersøger mulighed for suppleant og for dirigent til generalforsamlingen.


4. Næste møde

 

Generalforsamling afholdes 28. marts klokken 19:30 i Filmlokalet, Ejby Skole