Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen. Ingen afbud.

Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde.

Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.

Dette bestyrelsesmødes primære formål var at gennemgå regnskabet så dette kan udeleveres til vore revisorer.

 

1. Regnskab

 

Nina Espenhein præsenterede regnskabet og de enkelte poster blev gennemgået. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen og kan således nu udleveres til foreningens revisorer for endelig godkendelse.

Foreningen har anskaffet en PC til brug for kasserer funktionen i fremtiden. Nina installerer foreningens bogføringsprogrammel, og hjælper med overdragelse og igangsætning af den nye kasserer i næste regnskabsperiode.

 

2. Diverse

 

Vi har stadig intet hørt fra Køge Kommune vedrørende vejchikanerne på Stenbukvej. Der er dog nu gennemført en trafiktælling på vejen, målingen blev gennemført i oktober måned 2007. Erling Madsen rykker kommunen for et svar.

 

 

3. Næste møde

 

Dato for næste møde blev aftalt til mandag 11. februar kl 19:30 hos Annette

Søndergaard.

 

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 25. marts kl 19:30 på Ejby Skole.