Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Arne Busk.
Der var ingen afbud til mødet.

Rundgang i vores område

Mødet startede med en rundgang i vores område, hvor bestyrelsen gjorde notater om den generelle vedligeholdelse, notater om nødvendig reparation af SF-sten samt generel besigtigelse.
Vi kunne konstatere en del parkeringer foretaget udenfor egen grund ligesom en del hække og beplantning kunne trænge til en “omgang” fra beboeren.
Bestyrelsen henstiller derfor endnu engang til den enkelte grundejer om at foretage en kritisk besigtigelse af egen grund ud mod “fællesskabet”, samt at foretage parkering på egen grund.

Diverse siden sidste møde

Foreningen har siden generalforsamlingen modtaget mails om gennemførte hushandler og deraf følgende ejerskifte. Ligeledes et par henvendelser fra beboere som er besvaret i skrivende stund.

Fællesforeningen 11CP

Vi har deltaget i Fællesforeningens seneste møde, hvor man undersøgte muligheder for generelle besparelser. Her blev blandt andet nævnt muligheden for af indhente alternativt tilbud på græsslåning i Fællesforeningens område.
Fællesforeningen søger en ny kasserer, så hvis du læser dette og kunne tænke dig denne funktion, så skriv venligst dette tilk os via vores forsides kontaktrubrik på forsiden.
Næste møde i Fællesforeningen bliver afholdt den 16. august.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen gennemgik regnskabet som ikke gav anledning til ret mange kommentarer da der ikke er sket ret meget siden senest afholdte Generalforsamling. På trods af kontingentet for året først forfalder senere, har en del allerede betalt.

Sommervedligeholdelse

Vi har forlænget vores gartnerkontrakt for 1 år, og efterfølgende har Dan Andersen har været på rundgang med vores gartner, hvor de kommende opgaver blev aftalt.

Anden vedligeholdelse

I forbindelse med bestyrelsens rundgang i området, blev der konstateret nødvendig reparation af SF-sten belægningen. Dette primært omkring enkelte kloakker. Georg Andersen tager kontakt med Skovbo Fliseservice.

Legepladsen

Alt omkring legepladsen fungerer som forventet og som aftalt med Indu.

Vintervedligeholdelse

Samtlige modtagne fakturaer for denne vinter er modtaget og betalt. Vi har på trods af en ekstrem mild vinter modtaget klager fra 2 beboere vedrørende den gennemførte sne- og ishåndtering. Arne Busk har haft kontakten til både beboere og “snemanden”.

Eventuelt

Vi har vedtaget at støtte den kommende Ejby Byfest med en donation på 500 kroner.

Næste møde

Næste møde blev aftalt til 23. august klokken 19:00 og afholdes hos Per Holm. På dette tidspunkt er mødet i Fællesforeningen 11CP netop afholdt, så vi kan behandle output fra dette møde umiddelbart.