Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Ingen afbud til mødet.
Seneste mødereferat gennemgået og underskrevet.

 


1. Til behandling


Pladsrenovering Sikavej 34-52: Tilbud modtaget fra PL-Skovservice. Bestyrelsen arbejder videre med dette tilbud.
Tilbud på fornyet gartnerkontrakt er ligeledes modtaget fra PL-Skovservice.
Per viderebehandler indkomne forslag vedrørende birk- pollenbærende træer på vegne af en grundejer. Godkendes af bestyrelsen inden generalforsamlingen i næste måned.
Slamsuger til Stenbukvej 2-16 samt til Stenbukvej 43-45 koordineres af Bent og Flemming.


2. Regnskab

Revisorerne har gennemgået og efterfølgende godkendt regnskabet. Blev på mødet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Budget for 2012 blev udarbejdet, Lene opsætter og fremsender dette til bestyrelsen så hurtigt som muligt.

 


3. Generalforsamling


Blev fastsat til 26. marts 2012 klokken 19:00.
Bo bestiller enten Filmlokalet eller alternativt Geografilokalet på Ejby Skole.
På valg i år er Lene Bøttcher som ikke modtager genvalg samt Bo Dagelykke som modtager genvalg.

 


4. Næste møde


Næste møde er generalforsamlingen den 26. marts.

 
Per Holm, Sekretær