Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Afbud fra Tove Christiansen.

 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferat blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

 

2. Regnskab.

Da Tove var fraværende, blev dette punkt udskudt til næste møde.

 

3. Orientering fra formanden.

Erling orienterede om de punkter der var blevet gennemgået på seneste møde i fællesforeningen.

 

4. Sommervedligeholdelse.

Skovbo Fliseservice har udført et nydeligt flisearbejde på Stenbukvej. De sten der er anbragt på de opkørte hjørner på pladsen på Stenbukvej er blevet fjernet af een af beboerne. Reaktion fra bestyrelsen udsættes til næste møde.

Træer der vokser ud over vej og fortov på Stenbukvej bliver beskåret af kommunen her i vinterperioden.

 

5. Vintervedligeholdelse.

Aftalen med Regnemark Maskinudlejning er stadig gældende denne vinter. Nina Espenhein har overtaget funktionen som ”tilkalder” når snerydning skal foretages.

 

6. Næste møde.

Næste møde blev aftalt til 3. februar 2005 kl 19:30 hos Erling Madsen.

 

Per Holm, Sekretær