Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Dan Andersen.

1. Indkomne mails og breve

De modtagne mails til foreningen er alle blevet besvaret. Seneste referat godkendt.

2. Status

En enkelt grundejer har stadig ikke betalt kontingent for 2014, og sagen er derfor sendt til inkasso, hvor der afholdes retsmøde i Roskilde senere i denne måned.
Der mangler efterhånden lys i mange af vore lygtestandere, så Bent kontakter SEAS-NVE med henblik på nødvendig reparation.
Dan og Per skal igen mødes med kommunen i løbet af Marts måned.

3. Fortov på Stenbukvej

Mange sten på fortovet langs Stenbukvej ligger ikke korrekt, så de er farlige at færdes på, især i mørke. Dan tager fotos af dette, kontakter kommunen og dokumenterer hvor der er behov for reparation.

4. Fællesforeningen

Referatet fra senest afholdte møde i Fællesforeningen blev gennemgået og kommenteret. Se ligeledes efterfølgende punkt.

5. Generalforsamling

Flemming og Per er på valg ved næste Generalforsamling. Per modtager genvalg, men Flemming modtager ikke genvalg. Flemming fratræder således også som formand for Fællesforeningen ved næste møde primo April. Henrik Jensen og Bent Dagelykke fortsætter som repræsentanter for Ejby Syd i Fællesforeningen.
Den årlige Generalforsamling i Ejby Syd afholdes på Ejby Skole den 23. marts klokken 19:30, bestyrelsen møder en halv time tidligere. Bent sørger for at reservere lokale, og Dan sørger for proviant til mødet

6. Regnskab

Det reviderede regnskab blev præsenteret for bestyrelsen af Henrik Jensen, og de enkelte poster blev gennemgået. Herefter blev der lagt budget for det kommende regnskabsår.

7. Næste møde

Næste møde afholdes 4. marts klokken 19:00 hos Bent Dagelykke.

Per Holm, Sekretær