Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Ingen afbud.

 

1. Konstituering af bestyrelsen:


Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:


Formand            Erling Madsen

Næstformand      Flemming Gjermandsen

Kasserer            Nina Espenhein

Koordinator        Annette Søndergaard

Sekretær           Per Holm

 

2. Opgaver pålagt bestyrelsen af generalforsamlingen:


PH tager kontakt med Skovbo Fliseservice for at besigtige de pladser vi har økonomisk mulighed for at renovere i indeværende regnskabsår, samt at vurdere en omlægning af SF-sten på stien fra vandværket mod starten af Sikavej.

Vedr. hastighedsnedsættende foranstaltninger på Stenbukvej, har NE indhentet tilbud på etablering af blomsterkummer som chikaner, samt ansøgt kommunen om formel tilladelse til denne etablering. Vi afventer nu nærmere.

NE er ligeledes i gang med at undersøge mulighed for fortsættelse af vores kautions-forsikring. Afventer i øjeblikket et tilbud.

Nye faciliteter på foreningens hjemmeside er etableret. Nu vises regnskabsstatus, en udbygning af startpakken, samt etablering af en debatside, køb/salg, bebeoer til beboer.

 

3. Regnskab:


Saldobalance forevist bestyrelsen. PBS udsender opkrævninger den 19. april til forfald som sædvanligt den 31. maj.

 

4. Sommervedligeholselse:


Fællesarealer: Der ryddes IKKE i buskadset ved boldbanen mod syd af hensyn til beboerne og deres parkerede biler. Erik Palsing foretager klipning af græsset som sædvanligt. Der udsendes information til samtlige formænd for de tilknyttede grundejerforeninger om restriktioner for hundeluftning. Opsamlingsposer SKAL medbringes og hunde SKAL holdes i snor når de luftes på fællesarealerne.

Fremtidige referater fra fællesforeningen lægges på vores hjemmeside i et separat punkt.

Egne arealer: Gartner Tegler’s vil vedligeholde bede og pladser for samme pris og på samme niveau som sidste år.

Legeplads: Svævebanen repareres i den nærmeste fremtid så den er forårsklar. EM tager kontakt til Erik Palsing med henblik på at få fjernet sandkassen på legepladsen.

 

 

5. Vintervedligeholdelse:


Vi har fået ryddet sne nogle gange i løbet af vinteren, og ca. 55% af årsbudgettet er brugt. Vi fortsætter derfor med den nuværende snerydder og nuværende aftale.

 

6. Næste møde


Næste møde er 23 maj kl 19:00 hos Flemming Gjermandsen