Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lene Bøttcher. Ingen afbud.


Mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde blev gennemgået.


Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.


 


1. Indkomne mails 


Box for lysledertilslutning er blevet placeret ”uheldigt” ved Stenbukvej 38. Flemming ser på sagen.


Lys mangler i standeren udfor Sikavej 6, også her tager Flemming kontakt til kommunen. I sager som ovenstående kan grundejeren iøvrigt selv henvende sig til kommunen, og tale med Teknisk Forvaltning.


 


2. Formanden orienterer 


På grund af det vinteragtige vejr vi har haft de sidste uger har vi fået foretaget snerydning en hel del gange. Heldigvis har vi afsat midler til dette i vores budget, så vi kan modstå dette økonomisk.


Der har været enkelte henvendelser til formanden, som alle er blevet behandlet kontinuerligt. Ingen udestående punkter.


 


3. Kassereren 


Der er nu kun et enkelt udeståendekontingent der ikke er betalt. Huset står til salg, men vi ”forfølger” sagen, og håber der snart kommer en afklaring.


Vi har ikke opnået samme gode renteindtægter på vore konti som de foregående år.
Regnskabet afleveres nu til foreningens revisorer for godkendelse.


 


4. Generalforsamlingen 


Dato for årets generalforsamling blev fastsat til mandag d. 29.marts  på Ejby Skole. Bo sørger for reservation af lokale, og Per sørger for rettidig indkaldelse.
Forslag fra bestyrelsen: Indførelse af rykkergebyr på 100 kr. ved betaling af kontingent senere end 14 dage efter forfaldsdato.


 


5. Næste møde


Dato for næste møde blev aftalt til mandag 15. Februar kl 19 hos Bo Dageløkke. 


Per Holm, Sekretær