Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lene Bøttcher. Afbud fra Per Holm og Brian Jørgensen.

 

1. Snerydning

For at lette evt. snerydning blev det besluttet, at lade ”snemanden” salte forebyggende forud for sne og glat føre.

 

2. Vedligeholdelse af fællesarealer og legeplads 

Flemming indhenter tilbud fra gartnere.

 

3. Henvendelse fra grundejer vedr. hundeefterladenskaber på boldbanen

Flemming tager henvendelsen med på næste møde i Fællesforeningen, som afholdes

den 21/11-08.

 

4. Legepladsen

Flemming har henvendt sig til legepladsfirmaet. Vi har endnu ikke modtaget tilbuddet.

 

5. Næste møde

Fredag den 5/12-08 hos Per Holm.