Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Annette Søndergaard. Ingen afbud.


Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde.


Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.


 


1. Bestyrelsen


Nina Espenhein er fraflyttet vores område og udtræder derfor af bestyrelsen.


Det blev besluttet at bestyrelsen fortsætter uden indkaldelse af suppleant, idet NE har tilbudt at fortsætte som kasserer indtil næste generalforsamling. Dog vil NE ikke have stemmeret ved bestyrelsesmøderne.


 


2. Sommervedligeholdelse


Stenbukvej 34-48 har ansøgt om tilskud/bevilling til at få renoveret pladsen, idet bestyrelsen har modtaget en ansøgning underskrevet af samtlige beboere på pladsen.
I henhold til normal praksis indhenter foreningen nu et tilbud fra vores anlægsgartner.
 


3. Fællesforeningen


NE er ligeledes afgået som formand for fællesforeningen. Der afholdes møde i fællesforeningen i morgen, hvor ny formand konstitueres.


 


4. Regnskab


NE præsenterede regnskabet som følger budgettet. Når NE udtræder af bestyrelsen kommer vi til at mangle en PC til kasserer funktionen. PH tilbød at stille en PC til rådighed for kasserer funktionen i fremtiden. NE vil så indlæse foreningens software på denne bærbare PC.


 


5. Næste møder


Dato for næste møde blev aftalt til 22. oktober kl 19:30 hos Erling Madsen.


Dato for efterfølgende møde blev aftalt til 30. november kl 19:00 hos Per Holm.